Arhiva

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

Sustavna stručna pomoć koja se pruža u svrhu uspješnog prevladavanja nedaća i poteškoća, stvaranja uvjeta ua očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Jednokratna pomoć

Može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Osobna invalidnina

Mogu je ostvariti osobe s težim tjelesnim, mentalnim oštećenjem ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Pravo na skrb izvan vlastite obitelji

Obuhvaća sve oblike smještaja u domu socijalne skrbi , obiteljskom domu, udomiteljskoj obitelji i organiziranom stanovanju. Ovo pravo mogu ostvariti korisnici svih dobnih skupina, a oblik i trajanje smještaja ovisi o specifičnim potrebama osobe koja ispunjava uvjete za priznavanje prava

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Pravo na status roditelja njegovatelja

Kroz ovaj oblik pomoći osigurava se zaštita osoba s najtežim, višestrukim oštećenjem zdravlja

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Doplatak za pomoć i njegu

Može se odobriti djetetu ili odrasloj osobi kojoj zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajne promjene u zdravstvenom stanju kojoj je prijeko potrebna stalna pomoć i njege druge osobe jer sama ne može skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama.

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Stalna novčana pomoć

Može se odobriti samcu ili obitelji koja nema sredstava za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili na drugi način. Ona se isplaćuje svaki mjesec i traje dok ne nastupe promjene koje utječu na ostvarivanje prava.

objavio admin  stu. 01th 2012 u Usluge  

Nabavka školskih udžbenika za 2012/2013 šk. god.

Korisnici prava na:

  • pomoć za uzdržavanje
  • skrb izvan vlastite obitelji

za djecu školskog uzrasta mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanjem potpore za nabavku školskih udžbenika u visini od 50% za školsku godinu 2012/2013.

Zahtjevi se primaju od 16.07.2012 godine svaki dan osim petka od 9 do 12 sati.

objavio admin  srp. 01th 2012 u Obavijesti  

Katalog informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 172/03, 144/10 i 77/11) omogućava domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom.

Katalog informacija ustrojen je u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadržava sistematizirani pregled informacija iz djelokruga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Centar), s opisom njihova sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Preuzmite naš katalog informacija ovdje

objavio admin  sij. 31th 2012 u Dokumenti