Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o postupku jednostavne nabavePravilnik o postupku jednostavne nabave

Izmjena i dopuna Odluke o proceduri stvaranja obveza

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Izmjenu i dopunu Odluke o proceduri stvaranja obveza u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir Preuzmi […]

Procedura blagajničkog poslovanja

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Procedura blagajničkog poslovanja Preuzmi /pdf/

Plan nabave za 2020

Plan nabave za 2020 godinu /pdf/

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Poziv na pismeno testiranje kandidata – Pravnik

Popis kandidata koji ispunjavaju uvijete natječaja te se pozivaju na pismeno testiranje /pdf/

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i javnog natječaja KLASA:112-01719-01/5 URBROJ: 2100-17-01/02-19-2 od 28.06. 2019.g. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta socijalnog radnika i psihologa u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Odluku o izboru kandidata /pdf/

Javni natječaj za prodaju službenog vozila CZSS Beli Manastir

Natječaj možete preuzeti ovdje /pdf/

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019 godinu

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019 godinu /pdf/

Pravilnik o prikupljanju obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba