Arhiva

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13), Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga i način rada povjerenstva koje ispituje njihovo ispunjavanje. Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 14. do 21. veljače 2014. godine, putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da pružatelj socijalnih usluga mora zadovoljiti minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga kako bi za to ishodio licenciju. Upravo ti minimalni uvjeti propisani su ovim pravilnikom, a pružateljima usluga omogućit će se sloboda u nadogradnji minimalnih standarda sukladno specifičnim potrebama korisnika o kojima skrbe. Nadogradnja na minimalne uvjete, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, bit će predmetom posebnog pravilnika.

objavio admin  velj. 20th 2014 u Obavijesti