Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Zajamčena minimalna naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini  propisanoj u članku 30. stavku 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao […]

Druga izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2019.g

Druga izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2019.g /pdf/

Izmjena plana nabave roba radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020. g.

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020. g /pdf/

Financijski planovi

Financijski plan za 2019. godinu /pdf/ Financijski plan za 2020. godinu /pdf/

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada može se priznati: zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i […]

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo? udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog […]

Obavijest o prihvaćanju najpovoljnije ponude za pružanje zaštitarskih usluga u 2020. godini

Obavještavamo Vas da je okončan postupak bagatelne javne nabave za pružanje zaštitarskih usluga za 2020. godine te da je prihvaćena ponuda tvrtke SIGURNOST d.o.o. iz Osijeka Preuzmi /pdf/

Poziv kandidatima – administrativni referent

Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/19-01/7 URBROJ:2100-17-01/02-19-2 u daljnjem tekstu (Povjerenstvo), nakon pregledanih prijava na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo utvrđuje I. LISTU […]

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za zaprimanje prijava nepravilnosti u CZSS Beli Manastir

odluka ravnatelja o imenovanju osobe za nepravilnosti

Poziv na dostavu ponude – pružanje usluga iz zaštitarske djelatnosti

Poziv na dostavu ponude /pdf/ Ponudbeni list /pdf/ Troškovnik /pdf/