Arhiva

Procedura blagajničkog poslovanja

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Procedura blagajničkog poslovanja

Preuzmi /pdf/

objavio admin  lis 29th 2019 u Interni akti  

Plan nabave za 2020

Plan nabave za 2020 godinu /pdf/

objavio admin  lis 25th 2019 u Javna nabava  

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i javnog natječaja KLASA:112-01719-01/5 URBROJ: 2100-17-01/02-19-2 od 28.06. 2019.g. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta socijalnog radnika i psihologa u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Odluku o izboru kandidata /pdf/

objavio admin  srp 22th 2019 u Natječaji  

Javni natječaj za prodaju službenog vozila CZSS Beli Manastir

Natječaj možete preuzeti ovdje /pdf/

objavio admin  svi 03th 2019 u Natječaji  

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019 godinu

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019 godinu /pdf/

objavio admin  ožu 26th 2019 u Javna nabava  

Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. /xlsx/
Bilješke /pdf/

objavio admin  velj 05th 2019 u Financijska izvješća  

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja /pdf/

objavio admin  sij 18th 2019 u Natječaji