Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu /pdf/

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natjeaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, dana 8.9.2021. god. u Narodnim novinama br. 98/2021, Hrvatskom zavodu za zapoljavanje, sluzbenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijem u radni odnos socijalnog radnika na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvrsitelj/ica, i socijalnog pedagoga na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvritelj/ica, donesena je odluka o kona~nom izboru kandidata. Izabrane […]

Rješenje o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava

Rješenje o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava za Edit Bođo Preuzmi /pdf/

Zaključak o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava

Preuzmi /pdf/

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g.

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g. /xls/

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.g

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.g /pdf/

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj  skrbi  (“Narodne  novine”  br.  157/13, 152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17,  98/19, 64/20 I 138/20),  članka  30.  Statuta  Centra  za  socijalnu  skrb  Beli Manastir, od  dana 21. ožujka 2019. godine  i  Odluke  Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu skrb  Beli Manastir, KLASA: 023-01/21-01/8 […]

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, dana 27.8.2021. godine u Narodnim novinama br. 94/2021, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijem u radni odnos pripravnika-socijalnog radnika na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, donesena je odluka o konačnom izboru kandidata.   Izabrana […]

Natječaj- socijalni radnik i socijalni pedagog

Natječaj- socijalni radnik i socijalni pedagog

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/902, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2, v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje   Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   socijalni radnik I. vrste – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica socijalni pedagog […]

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01/2-21-4 i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Beli Manastir objavljuje Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo […]

Skip to content