Arhiva

IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BELI MANASTIR ZA 2020.G.

Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020. g /pdf/

objavio admin  pro 30th 2019 u Javna nabava  

Financijski planovi

Financijski plan za 2019. godinu /pdf/

Financijski plan za 2020. godinu /pdf/

objavio admin  pro 29th 2019 u Financijska izvješća  

Obavijest o prihvaćanju najpovoljnije ponude za pružanje zaštitarskih usluga u 2020. godini

Obavještavamo Vas da je okončan postupak bagatelne javne nabave za pružanje zaštitarskih usluga za 2020. godine te da je prihvaćena ponuda tvrtke SIGURNOST d.o.o. iz Osijeka

Preuzmi /pdf/

objavio admin  pro 11th 2019 u Javna nabava  

Poziv kandidatima – administrativni referent

Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/19-01/7 URBROJ:2100-17-01/02-19-2 u daljnjem tekstu (Povjerenstvo), nakon pregledanih prijava na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo utvrđuje

I. LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. Bojana Dorić
2. Ančica Piršl
3. Ivona Balić
4. Anita Kovačević
5. Melita Vrbanec
6. Željka Semialjac
7. Damira Jurković
8. Doris Kovačević
9. Ivana Crnjac
10.Patricia Šenica
11. Matko Kantolić
12. Valentina Cvetković
13. Nives Peran
14. Sanja Sokač
15. Dragana Mrđa
16. Siniša Denih
17. Katarina Beti Kovačević
18. Danica Singer Valkai
19. Ivana Stojković
20. Dubravka Babić
21. Nives Brezovac Koričić

II. LISTU KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

1. Valentina Zrakić
2. Slađana Damjanić
3. Željka Knežević

Kandidati iz toč. I. pozivaju se na selekcijski postupak provjere znanja iz područja navedenog u objavljenom natječaju za dan 16.12.2019.g:
– kandidati od br. 1-7 u vremenu od 10-11h
– kandidati od br. 8-14 u vremenu od 11-12h
– kandidati od br. 15-21 u vremenu od 12-13h

Kandidati iz toč. I. dužni su prilikom dolaska na provjeru znanja obvezno dostaviti i uvjerenje da protiv istih nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 30 dana).

Obavještavaju se kandidati iz toč. II. da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u ovom Centru svakim radnim danom od 8:30-12:00h

Preuzmi /pdf/

objavio admin  pro 09th 2019 u Natječaji  

Poziv na dostavu ponude – pružanje usluga iz zaštitarske djelatnosti

Poziv na dostavu ponude /pdf/
Ponudbeni list /pdf/
Troškovnik /pdf/

objavio admin  stu 19th 2019 u Javna nabava  

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o postupku jednostavne nabavePravilnik o postupku jednostavne nabave

objavio admin  lis 29th 2019 u Javna nabava, Pravilnici  

Izmjena i dopuna Odluke o proceduri stvaranja obveza

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Izmjenu i dopunu Odluke o proceduri stvaranja obveza u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir

Preuzmi /pdf/

objavio admin  lis 29th 2019 u Interni akti  

Procedura blagajničkog poslovanja

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Procedura blagajničkog poslovanja

Preuzmi /pdf/

objavio admin  lis 29th 2019 u Interni akti  

Plan nabave za 2020

Plan nabave za 2020 godinu /pdf/

objavio admin  lis 25th 2019 u Javna nabava