Odluka o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb BEli Manastir, v.d. ravnateljice donosi sljedeću Odluku o izboru kandidata na radno mjesto socijalnog radnika temeljem javnog natječaja objavljeng u Narodnim Novinama od dana 27.11.2020. godine Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/119, URBROJ: 524-04/2-1-2/6-20-2 i KLASA: 100—01/20-02/205, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa 1. socijalni radnik I. vrste – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 2. socijalni […]

Plan nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2021.g.

Plan nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2021.g.

Preuzmi /pdf/

Poništenje natječaja za izbor ravnatelja

Poništenje natječaja za izbor ravnatelja

Temeljem članka 28.i 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir broj: KLASA:012-01/14-01/1,URBROJ:2100-17-01/2-14-1 od 14.11.2014., a u skladu sa odredbama članka 137. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020 ) te Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike broj :KLASA 550-06/20-04/39,URBROJ:524-02-1-3/1-20-2 od 27.10.2020. g. ,Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir na svojoj […]

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.g

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i  2023.g

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022., 2023 /pdf/

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. g.

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. g.

FINANCIJSKI PLAN MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022., 2023. /pdf/

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju odredbe čl.35. i 48.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u svezi s odredbom čl. 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („ Narodne novine“ broj 111/18), te odredbe čl. 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama […]

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), članka 37.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Beli Manastir o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra […]

Odluka o konačnom izboru kandidata

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su na razgovor od strane CZSS Beli Manastir. Temeljem rezultata razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos na radno mjesto pripravnika socijalnog radnika, izabralo je kandidata: Ernu Schonfeld Preuzmi /pdf/

Poziv na razgovor sa kandidatima

    OBAVIJEST KANDIDATIMA – javni natječaj za zapošljavanje pripravnika socijalnog radnika na određeno vrijeme –   Nastavno na javni natječaj objavljen dana 22. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama RH, broj: 85/2020, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te oglasnoj ploči i službenoj web stranici CZSS Beli Manastir, za radno mjesto: pripravnik na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva […]