Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice

Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice

Temeljem članka 28. i 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u skladu sa odredbama članka 131. i 133. Zakona o socijalnoj skrbi Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir na svojoj svanaestoj sjednici održanoj dana 25. kolovza 2021. godine donijelo je sljedeću odluku o razrješenju postojeće ravnateljice i imenovanju nove v.d. ravnateljice Preuzmi /pdf/

Objava rezultata Javnog natječaja za prijam psihologa i pravnika

Objava rezultata Javnog natječaja za prijam psihologa i pravnika

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir dana 07. srpnja 2021.godine u Narodnim novinama br. 77/2021, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijam u radni odnos psihologa na neodređeno nepuno radno vrijeme, i pravnika na neodređeno puno radno vrijeme, donesena je odluka o […]

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/570, URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27. svibnja 2021. g.,  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa pravnik I. vrste – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica psiholog I. vrste […]

Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima -obavijest

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 56., stavka 3., Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“, broj 115/18) i članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima (Narodne novine, broj 46/19) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2021. godini. Poziv je objavljen dana 12. travnja 2021. godine na […]

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

          Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 26.3.2021. godine u Narodnim novinama br. 30/2021, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za prijem u radni odnos na radno mjesto blagajnik-likvidator – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.   Obavještavamo da je izabrana kandidatkinja koja ispunjava tražene uvjete: NIVES PERAN, ekonomistica   Objavom rezultata natječaja na web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir smatra se da su svi […]

Javni natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto blagajnik – likvidator

Javni natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto blagajnik – likvidator

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/20, URBROJ: 524-04-2-1-2/3-21-2, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto blagajnik – likvidator Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog

Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/205, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog. Tekst natječaja i traženi uvjeti /pdf /

Godišnja financijska izvješća za 2020. godinu

Financijsko izvješće /xls/ Obvezne bilješke uz Bilancu za 2020. godinu /doc/ Bilješke uz Financijska izvješća /doc/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu /pdf/

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj  skrbi  (Narodne  novine  br.  157/13, 152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17,  98/19  i 64/20),  članka  30.  Statuta  Centra  za  socijalnu  skrb  Beli Manastir, od  dana 21. ožujka 2019.  godine  i  Odluke  Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu skrb  Beli Manastir, KLASA: 023-01/21-01/1 URBROJ: […]

Skip to content