Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br. 47/2009

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13), Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga i način rada povjerenstva koje ispituje njihovo ispunjavanje. Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih […]

Plan nabave za 2013. g. druga izmjena

PLAN NABAVE 2013.G.-2 izmjena

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.g

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013

Odluka o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb B.Manastir , članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine broj 106/2012) i članka 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova CZSS Beli Manastir, ravnatelj Đimi Fuštin ,dipl.iur. donosi Odluku o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka . Razrješuje se dužnosti službena osoba za zaštitu osobnih podataka […]

Ostvarivanje potpore za školske udžbenike za 2013/14 šk.god.

Korisnici prava na: • pomoć za uzdržavanje • skrb izvan vlastite obitelji za djecu školskog uzrasta mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanjem potpore za nabavku školskih udžbenika u visini od 50% za školsku godinu 2013/2014. Zahtjevi se primaju od 08.07.2013 godine ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8,30 do 11 sati. Preuzmi Obrazac Zahtjeva

Izmjene plana nabave za 2013

Izmjene Plana nabave 2013

Plan nabave za 2013

Plan nabave za 2013 godinu

Nabavka školskih udžbenika za 2012/2013 šk. god.

Korisnici prava na: pomoć za uzdržavanje skrb izvan vlastite obitelji za djecu školskog uzrasta mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanjem potpore za nabavku školskih udžbenika u visini od 50% za školsku godinu 2012/2013. Zahtjevi se primaju od 16.07.2012 godine svaki dan osim petka od 9 do 12 sati.

Katalog informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 172/03, 144/10 i 77/11) omogućava domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom. Katalog informacija ustrojen je u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup […]