O nama

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir je javna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Djelatnost Centra za socijalnu skrb propisana je člancima 127 ,128, i 129. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20). Nadležnost Centra za socijalnu skrb Beli Manastir je grad Beli Manastir sa prigradskim naseljima, te općine:  Bilje, Darda, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac, Jagodnjak i Draž, sa pripadajućim naseljima.

  

MISIJA:

Pomoć građanima na području djelovanja u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pružamo potporu, obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

VIZIJA:

Čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području našeg djelovanja koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir je javna ustanova koja, koristeći najviše standarde kvalitete stručnog rada, a uvažavajući pozitivne resurse pojedinca i zajednice, na europskoj razini pruža cjelovite usluge iz socijalne skrbi.

POVELJA KORISNIKA:

 Povelja se odnosi na sve korisnike, njihove obitelji, skrbnike i zagovornike, neovisno o starosti, spolu, etičkim, vjerskim i kulturnim uvjerenjima, socioekonomskom statusu i sl.

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir osigurava pouzdano i sigurno okruženje u kojem se poštuju zakonska i ljudska prava korisnika usluga.

S tim u svezi, kao korisnik na usluge imate osim prava i

O D G O V O R N O S T I:

Dati nam točne podatke o sebi i svojoj situaciji

Na vrijeme nas obavijestiti kada nastupe neke promjene ili ako vam je potrebna daljnja pomoć

Poštovati ostale korisnike, radnike, sredstva za rad i inventar

Doći na vrijeme na zakazane sastanke

Aktivno sudjelovati u procjeni, planiranju i korištenju novčanih pomoći i socijalnih usluga.

 

Za sve informacije o uslugama i pravima iz sustava socijalne skrbi možete nas kontaktirati na dolje navedenim kontaktima ili nas možete posjetiti u radno vrijeme rada sa strankama  ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8.30 do 11.30 sati.

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

Kralja Tomislava 37

31 300 Beli Manastir

Telefon: 031/705-155

E-mail: info@czss-bm.hr

Trebate biti prijavljeni za objaviti komentar.

Skip to content