Obavijest o radu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir tijekom epidemije COVID-19

Uvažavajući trenutnu situaciju s Covid-19 bolesti te sukladno uputama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao i ostalih nadležnih službi, rad s korisnicima u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir organiziran je na sljedeći način:

Korisnici komunikaciju s Centrom koliko je moguće obavljaju putem telefona stručnih radnika navedenih na ulazu u Centar ili putem centrale na broj 031/705-155 ili elektronske pošte Centra na mail adresu: korisnik001@mdomsp.hr

-da svoj dolazak u Centar, kad god je moguće najave telefonskim putem te zatraže termin dolaska

Nakon što je korisniku određen termin prijema prije ulaza u prostorije Centra i neposrednog kontakta korisnika i stručnog radnika, korisnik je dužan:

 • prije ulaska u ustanovu korisnik potpisuje izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa osobom zaraženom Covid – 19 bolesti
 • potpisati epidemiološku izjavu te zaokružiti razlog svog dolaska u Centar te ime nadležnog stručnog radnika kod koga je termin zakazan
 • potpisanu izjavu vratiti zaštitaru te sačekati usmeni poziv zaštitara radi ulaska u zgradu

Prije ulaska u prostorije Centra  korisnik je OBAVEZAN po uputama zaštitara:

 • dopustiti zaštitaru  mjerenje  temperature i slijediti upute zaštitara
 • dezinficirati ruke i obuću u dezo barijeri na podu
 • za cijelo vrijeme boravka u zgradi  pravilno koristiti masku za lice
 • slijediti upute stručnog radnika na prijemnom uredu
 • slijediti upute nadležnog  stručnog radnika prilikom napuštanja prostorija Centra
 • ukoliko korisnik kod sebe nema masku i nije ju u mogućnosti kupiti ni nabaviti, iznimno  će dobiti istu na ulazu u ustanovu
 • u prostorijama Centra obavezna je socijalana distanca
 • korisnici svoj red  čekaju na otvorenom i nakon provedenom postupka ne zadržavaju se u prostoru Centra

ORGANIZACIJA RADA NA PRIJEMNOM UREDU

stručni radnici na prijemnom uredu zaprimati će stranke sukladno pisanom rasporedu i to ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od  08,30 do 11,30 sati

ORGANIZACIJA TERMINA PRIJEMA  KORISNIKA I RADA S KORISNICIMA

 • nadležni stručni radnici će putem telefona odnosno e-maila odgovarati na upite korisnika  te  u suradnji s prijemnim uredom određivati termine za prijem korisnika.
 • svoj dogovoreni termin korisnici čekaju na otvorenom te nakon potvrde od strane stručnog radnika da može primiti korisnika, korisnik po pozivu zaštitara  ulazi u zgradu ustanove
 • korisnici se  primaju po prethodnom dogovoru na način da se primaju s razmakom između dva termina od najmanje 10 minuta za vrijeme kojeg je stručni radnik dužan prozračiti prostoriju i dezinficirati dodirne točke
 • neposredan odlazak u obitelj korisnika obavlja u svim situacijama kad je to potrebno, a u skladu s pravilima struke uz korištenje zaštitne opreme.

Stručni radnici su dužni nakon završetka rada sa strankom  u dogovoru sa prijemnim uredom, omogućiti svakoj stranci pojedinačan  izlaz  iz zgrade Centra i nastaviti sa daljnjim radom  u zadanom vremenu rada sa korisnicima.

Molimo korisnike koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu tjelesnu temperaturu ili im je određena mjera izolacije ili samoizolacije da ne dolaze u prostorije ustanove.