Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?

udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji

udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika

smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika

udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji

Što je udomiteljska obitelj?

udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece

djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem

Udomljavanje odraslih osoba

u udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem

Kako postati udomitelj?

obratite se Centru za socijalnu skrb Beli Manastir osobno kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije

osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte

postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak stručnih radnica u  Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima

ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje

nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

Rodni list (za sve članove obitelji)

OIB za sve članove obitelji

Dokument o završenom školovanju (preslika svjedodžbe ili diplome, najmanje srednje  škole– dokaz da je osoba stekla najmanje srednjoškolsko  obrazovanje)

Liječnička potvrda liječnika opće medicine da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnost (za sve punoljetne članove obitelji)

Potvrda o prihodu članova kućanstva (plaća, mirovina, najam i dr.)

Izvod iz zemljišnih knjiga (kao dokaz vlasništva nekretnine) ili preslika ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)

Preslika osobne iskaznice za sve punoljetne članove kućanstva (ili original na uvid)

Potpisna suglasnost punoljetnih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom

Uvjerenje o nekažnjavanju

Izjava o članovima kućanstva (obrazac u „Narodnim novinama“)

Potrebna dokumentacija za udomiteljstvo
Izjava za udomiteljstvo
Zahtjev za udomiteljstvo

Obrasci