Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), članka 37.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Beli Manastir o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Beli Manastir broj:, KLASA: 023-01/20-01/5, URBROJ: 2100-17-01/02-20-5 od 22.07. 2020.godine, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Preuzmi /pdf/