Natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. god. za provedbu aktivne politike zapošljavanja, KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci

putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

 

  • socijalni radnik – jedan izvršitelj/ica – VII/1-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

 

Preuzmi /pdf/