Poziv kandidatima – administrativni referent

Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/19-01/7 URBROJ:2100-17-01/02-19-2 u daljnjem tekstu (Povjerenstvo), nakon pregledanih prijava na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo utvrđuje

I. LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. Bojana Dorić
2. Ančica Piršl
3. Ivona Balić
4. Anita Kovačević
5. Melita Vrbanec
6. Željka Semialjac
7. Damira Jurković
8. Doris Kovačević
9. Ivana Crnjac
10.Patricia Šenica
11. Matko Kantolić
12. Valentina Cvetković
13. Nives Peran
14. Sanja Sokač
15. Dragana Mrđa
16. Siniša Denih
17. Katarina Beti Kovačević
18. Danica Singer Valkai
19. Ivana Stojković
20. Dubravka Babić
21. Nives Brezovac Koričić

II. LISTU KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

1. Valentina Zrakić
2. Slađana Damjanić
3. Željka Knežević

Kandidati iz toč. I. pozivaju se na selekcijski postupak provjere znanja iz područja navedenog u objavljenom natječaju za dan 16.12.2019.g:
– kandidati od br. 1-7 u vremenu od 10-11h
– kandidati od br. 8-14 u vremenu od 11-12h
– kandidati od br. 15-21 u vremenu od 12-13h

Kandidati iz toč. I. dužni su prilikom dolaska na provjeru znanja obvezno dostaviti i uvjerenje da protiv istih nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 30 dana).

Obavještavaju se kandidati iz toč. II. da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u ovom Centru svakim radnim danom od 8:30-12:00h

Preuzmi /pdf/