Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ( Narodne novine 143/13)