Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Narodne novine br.: 111/97,27/98, 128/99 i 79/02