Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

Financijska izvješća

Bilješke uz financijska izvješća

Obvezne bilješke uz bilancu