Natječaj za prijem socijalnog radnika

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i prethodne suglasnosti Ministarstva rada ,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike broj: KLASA: 100-01/22-02/563, URBROJ:524-08-01-01/3-22-2 .od 20.listopada 2022.god., Centar za socijalnu skrb Beli Manastir OIB 07622109596 , objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada-neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

 

 

Preuzmi natječaj /pdf/