Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 319. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 18/22 i 46/22), članka 27. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, temeljem svoje odluke KLASA: 023-01/22-01/4 URBROJ: 2100-17-01/04-22-8 donesene na 20. sjednici održanoj dana 7. rujna 2022. godine, objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Tekst natječaja