Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane CZSS Beli Manastir dana 13.04.2022. godine u Narodnim novinama br:45/2022, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici CZSS Beli Manastir i oglasnoj ploči CZSS Beli Manastir, za prijam u radni odnos pripravnika –pravnika i pripravnika-socijalnog radnika na određeno puno radno vrijeme, donesena je odluka o konačnom izboru slijedećih kandidata:

 

  • za pripravnika-pravnika izabrana je kandidatkinja Matea Matanov,po zanimanju magistra prava.
  • za pripravnika-socijalnog radnika izabrana je kandidatkinja Martina Budeš,po zanimanju magistra socijalnog rada

Preuzmi /pdf/