Odluka o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb B.Manastir , članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine broj 106/2012) i članka 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova CZSS Beli Manastir, ravnatelj Đimi Fuštin ,dipl.iur. donosi Odluku o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka .

  • Razrješuje se dužnosti službena osoba za zaštitu osobnih podataka u CZSS Beli Manastir Gordana Musa Balaš, po zanimanju dipl.iur.
  • Za službenika  za zaštitu osobnih podataka imenuje se radnica ovoga Centra, Snežana Sabo, po zanimanju dipl.iur