Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14,127/17 i 98/19 ), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi zamjere aktivne politike zapošljavanja i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu ,KLASA: 100-01/22-01/4,URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.ožujka 2022. godine, članka 31.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir ,vršitelj dužnosti ravnatelja CZSS Beli Manastir ,objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika
na određeno vrijeme – 12 mjeseci
putem mjere Potpore za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe
za slijedeća zvanja:

1. socijalni radnik-1 izvršitelj/ica – VII/1-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
2. pravnik- 1 izvršitelj/ica -VII/1- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Preuzmi tekst natječaja /pdf/