Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pravnika/pravnice

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir Marija Pavluković, dipl. soc. radnica temeljem članka. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 61/2018), suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/41, URBROJ: 524-08-01/3-22-2 od 20. siječnja 2022. god. i članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pravnika/pravnice.

Detalji natječaja /pdf/