Objava konačnih financijskih planova i izmjene plana nabave za 2021.g.

  1. Konačni financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2021.g. /xls/
  2. Konačni financijski plan za 2021.g. /pdf/
  3. Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2021.g. /xlsx/