Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natjeaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, dana 8.9.2021. god. u Narodnim novinama br. 98/2021, Hrvatskom zavodu za zapoljavanje, sluzbenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijem u radni odnos socijalnog radnika na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvrsitelj/ica, i socijalnog pedagoga na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvritelj/ica, donesena je odluka o kona~nom izboru kandidata.

Izabrane su

  • Ivana Lazeta, magistra socijalnog rada i
  • Sara Krstanovi, magistra socijalne pedagogije

Preuzmi /pdf/