Arhiva

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

Sustavna stručna pomoć koja se pruža u svrhu uspješnog prevladavanja nedaća i poteškoća, stvaranja uvjeta ua očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Jednokratna pomoć

Može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Osobna invalidnina

Mogu je ostvariti osobe s težim tjelesnim, mentalnim oštećenjem ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Pravo na skrb izvan vlastite obitelji

Obuhvaća sve oblike smještaja u domu socijalne skrbi , obiteljskom domu, udomiteljskoj obitelji i organiziranom stanovanju. Ovo pravo mogu ostvariti korisnici svih dobnih skupina, a oblik i trajanje smještaja ovisi o specifičnim potrebama osobe koja ispunjava uvjete za priznavanje prava

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Pravo na status roditelja njegovatelja

Kroz ovaj oblik pomoći osigurava se zaštita osoba s najtežim, višestrukim oštećenjem zdravlja

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Doplatak za pomoć i njegu

Može se odobriti djetetu ili odrasloj osobi kojoj zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajne promjene u zdravstvenom stanju kojoj je prijeko potrebna stalna pomoć i njege druge osobe jer sama ne može skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama.

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge

Stalna novčana pomoć

Može se odobriti samcu ili obitelji koja nema sredstava za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili na drugi način. Ona se isplaćuje svaki mjesec i traje dok ne nastupe promjene koje utječu na ostvarivanje prava.

By admin  stu 01th 2012 Posted in Usluge