Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g.

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g.

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g. /pdf/

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans /pdf

Izmjena financijskog plana za 2020.g.

Izmjena financijskog plana za 2020.g.

Izmjena financijskog plana za 2020.g. /pdf/

Plan nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2021.g.

Plan nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2021.g.

Preuzmi /pdf/

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.g

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i  2023.g

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022., 2023 /pdf/

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. g.

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. g.

FINANCIJSKI PLAN MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022., 2023. /pdf/

Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2019.g. /xls/ Bilješke uz Financijska izvješća za 2019.g. /doc/ Obvezne bilješke uz Bilancu za 2019.g. /doc/

Financijski planovi

Financijski plan za 2019. godinu /pdf/ Financijski plan za 2020. godinu /pdf/

Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. /xlsx/ Bilješke /pdf/

Objava financijskih izvještaja za 2017.g.

Objava financijskih izvještaja za 2017.g. Financijska izvješća 2017 /xls/ Obvezne tablice uz bilješke 2017 /pdf/

Skip to content