Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto socijalnog radnika/ce I vrste zvanja

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir ,OIB:07622109596 , vršitelj dužnosti ravnatelja CZSS Beli Manastir , donosi Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto socijalnog radnika/ce I vrste zvanja Nakon provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika/ce  I. vrste zvanja na neodređeno puno radno vrijeme, izabrana je Ana Dražić OIB 76796995446, po zanimanju mag.soc.rada. […]

Natječaj za prijem socijalnog radnika

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i prethodne suglasnosti Ministarstva rada ,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike broj: KLASA: 100-01/22-02/563, URBROJ:524-08-01-01/3-22-2 .od 20.listopada 2022.god., Centar za socijalnu skrb Beli Manastir OIB 07622109596 , objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada-neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica     Preuzmi […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 319. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 18/22 i 46/22), članka 27. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, temeljem svoje odluke KLASA: 023-01/22-01/4 URBROJ: 2100-17-01/04-22-8 donesene na 20. sjednici održanoj dana 7. rujna 2022. godine, […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika objkavljenog u NN 48/2022 od 22.04.2022, izabrana je Marina Vučemilović – Vranjić Preuzmi Obavijest o rezultatima natječaja /pdf/

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane CZSS Beli Manastir dana 13.04.2022. godine u Narodnim novinama br:45/2022, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici CZSS Beli Manastir i oglasnoj ploči CZSS Beli Manastir, za prijam u radni odnos pripravnika –pravnika i pripravnika-socijalnog radnika na određeno puno radno vrijeme, donesena je odluka o konačnom izboru slijedećih kandidata:   za pripravnika-pravnika izabrana je kandidatkinja Matea Matanov,po zanimanju magistra prava. za pripravnika-socijalnog […]

Natječaj za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i prethodne suglasnosti Ministarstva rada ,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike broj: KLASA: 100-01/22-02/197, URBROJ:524-08-01-01/3-22-2 .od 01.travnja 2022.god., Centar za socijalnu skrb Beli Manastir OIB 07622109596 , objavljuje   Natječaj za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada     Preuzimanja Tekst natječaja sa uvjetima […]

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14,127/17 i 98/19 ), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi zamjere aktivne politike zapošljavanja i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu ,KLASA: 100-01/22-01/4,URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.ožujka 2022. godine, članka 31.Statuta […]

Obavijest o izboru kandidata

Obavijest o izboru kandidata /pdf/

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pravnika/pravnice

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir Marija Pavluković, dipl. soc. radnica temeljem članka. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 61/2018), suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/41, URBROJ: 524-08-01/3-22-2 od 20. siječnja 2022. […]

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini obavijest

Skip to content