Arhiva

Rezultati javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir dana 10.6.2020.g. u Narodnim novinama br. 67/2020, Hrvatskom zavodu za zapoljavanje, sluzbenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijem u radni odnos diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj, donesena je odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile pravovremene pristupili su pismenom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Temeljem rezultata pisanog testiranja i intervjua s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog radnika izabralo je kandidatkinju

Anu Vlahović

Vaše zamolbe ostaju u našoj službenoj evidenciji, dok će vam se priložena dokumentacija vratiti putem pošte.
Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir.

Preuzmi /pdf/

By admin  srp 02th 2020 Posted in Natječaji

Obavijest kandidatima o provedbi pismenog testiranja

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 03. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama RH broj 67/2020., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i službenoj stranici CZSS Beli Manastir, za radno mjesto

    • diplomirani socijalni radnik I vrste –neodređeno puno radno vrijeme

da će se pismeno testiranje održati dana 02.srpnja 2020. godine od 08:00 sati

Testiranje kandidata će se provesti u prostorijama Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Beli Manastir ,Kralja Tomislava 37. u sobi broj 2.

Istog dana održati će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja te provedenog testiranja.

By admin  lip 29th 2020 Posted in Natječaji

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/201 URBROJ:519-04-2-1-2/6-20-2 od 25. svibnja 2020.god. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje

Natječaj za zapošljavanje jednog diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada-neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

Preuzmi /pdf/

By admin  lip 12th 2020 Posted in Natječaji

Rezultati pismenog testiranja

Obavijest kandidatima o rezultatima testiranja za radno mjesto administrativni referent /pdf/

By admin  sij 13th 2020 Posted in Natječaji

Poziv kandidatima – administrativni referent

Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/19-01/7 URBROJ:2100-17-01/02-19-2 u daljnjem tekstu (Povjerenstvo), nakon pregledanih prijava na natječaj za zapošljavanje jednog radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo utvrđuje

I. LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. Bojana Dorić
2. Ančica Piršl
3. Ivona Balić
4. Anita Kovačević
5. Melita Vrbanec
6. Željka Semialjac
7. Damira Jurković
8. Doris Kovačević
9. Ivana Crnjac
10.Patricia Šenica
11. Matko Kantolić
12. Valentina Cvetković
13. Nives Peran
14. Sanja Sokač
15. Dragana Mrđa
16. Siniša Denih
17. Katarina Beti Kovačević
18. Danica Singer Valkai
19. Ivana Stojković
20. Dubravka Babić
21. Nives Brezovac Koričić

II. LISTU KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

1. Valentina Zrakić
2. Slađana Damjanić
3. Željka Knežević

Kandidati iz toč. I. pozivaju se na selekcijski postupak provjere znanja iz područja navedenog u objavljenom natječaju za dan 16.12.2019.g:
– kandidati od br. 1-7 u vremenu od 10-11h
– kandidati od br. 8-14 u vremenu od 11-12h
– kandidati od br. 15-21 u vremenu od 12-13h

Kandidati iz toč. I. dužni su prilikom dolaska na provjeru znanja obvezno dostaviti i uvjerenje da protiv istih nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 30 dana).

Obavještavaju se kandidati iz toč. II. da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u ovom Centru svakim radnim danom od 8:30-12:00h

Preuzmi /pdf/

By admin  pro 09th 2019 Posted in Natječaji

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i javnog natječaja KLASA:112-01719-01/5 URBROJ: 2100-17-01/02-19-2 od 28.06. 2019.g. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta socijalnog radnika i psihologa u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Odluku o izboru kandidata /pdf/

By admin  srp 22th 2019 Posted in Natječaji

Javni natječaj za prodaju službenog vozila CZSS Beli Manastir

Natječaj možete preuzeti ovdje /pdf/

By admin  svi 03th 2019 Posted in Natječaji