Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju odredbe čl.35. i 48.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u svezi s odredbom čl. 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („ Narodne novine“ broj 111/18), te odredbe čl. 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama […]

Pravilnik o postupku jednostavne javne nabave

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o postupku jednostavne nabavePravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o prikupljanju obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Skip to content