Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice

Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice

Temeljem članka 28. i 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u skladu sa odredbama članka 131. i 133. Zakona o socijalnoj skrbi Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir na svojoj svanaestoj sjednici održanoj dana 25. kolovza 2021. godine donijelo je sljedeću odluku o razrješenju postojeće ravnateljice i imenovanju nove v.d. ravnateljice Preuzmi /pdf/

Poništenje natječaja za izbor ravnatelja

Poništenje natječaja za izbor ravnatelja

Temeljem članka 28.i 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir broj: KLASA:012-01/14-01/1,URBROJ:2100-17-01/2-14-1 od 14.11.2014., a u skladu sa odredbama članka 137. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020 ) te Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike broj :KLASA 550-06/20-04/39,URBROJ:524-02-1-3/1-20-2 od 27.10.2020. g. ,Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir na svojoj […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97 i 35/08), članka 133. Stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, KLASA: 012-01/14-01/1, URBROJ: 2100-17-01/02-14-1, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, na temelju odluke donesene na sjednici održanoj dana 04.10.2016. godine, […]

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv ns 20. sjednicu Upravnog vijeća /pdf/ Izvješće o radu /pdf/ Plan nabave za 2016. godinu /pdf/

19. sjednica Upravnog vijeća

Zapisnik /pdf/

Skip to content