Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju odredbe čl.35. i 48.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u svezi s odredbom čl. 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („ Narodne novine“ broj 111/18), te odredbe čl. 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama […]

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za zaprimanje prijava nepravilnosti u CZSS Beli Manastir

odluka ravnatelja o imenovanju osobe za nepravilnosti

Izmjena i dopuna Odluke o proceduri stvaranja obveza

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Izmjenu i dopunu Odluke o proceduri stvaranja obveza u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir Preuzmi […]

Procedura blagajničkog poslovanja

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Procedura blagajničkog poslovanja Preuzmi /pdf/

Odluka o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb B.Manastir , članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine broj 106/2012) i članka 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova CZSS Beli Manastir, ravnatelj Đimi Fuštin ,dipl.iur. donosi Odluku o razriješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka . Razrješuje se dužnosti službena osoba za zaštitu osobnih podataka […]

Skip to content