Arhiva

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o postupku jednostavne nabavePravilnik o postupku jednostavne nabave

By admin  lis 29th 2019 Posted in Javna nabava, Pravilnici

Izmjena i dopuna Odluke o proceduri stvaranja obveza

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Izmjenu i dopunu Odluke o proceduri stvaranja obveza u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir

Preuzmi /pdf/

By admin  lis 29th 2019 Posted in Interni akti

Procedura blagajničkog poslovanja

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Procedura blagajničkog poslovanja

Preuzmi /pdf/

By admin  lis 29th 2019 Posted in Interni akti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97 i 35/08), članka 133. Stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, KLASA: 012-01/14-01/1, URBROJ: 2100-17-01/02-14-1, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, na temelju odluke donesene na sjednici održanoj dana 04.10.2016. godine, raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Tekst cijelog natječaja u pdf formatu možete pruzeti ovdje

By admin  lis 06th 2016 Posted in Natječaji, Sjednice Upravnog Vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća

  • Poziv ns 20. sjednicu Upravnog vijeća /pdf/
  • Izvješće o radu /pdf/
  • Plan nabave za 2016. godinu /pdf/
By admin  svi 02th 2016 Posted in Sjednice Upravnog Vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća

  • Zapisnik /pdf/
By admin  svi 01th 2016 Posted in Sjednice Upravnog Vijeća