Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 157/2013)

Zakon o djelatnosti socijalne skrbi

Zakon o djelatnosti socijalne skrbi ( Narodne novine 124/11 i 120/12)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ( Narodne novine 143/13)

Zakon o sudovima za mladež

Zakon o sudovima za mladež ( Narodne novine“, broj 84/11, 143/12 i 148/13)

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Narodne novine br.: 111/97,27/98, 128/99 i 79/02

Zakon o zaštiti nasilja u obitelji

Zakon o zaštiti nasilja u obitelji Narodne novine br.: 137/09,14/10 i 60/10

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o udomiteljstvu NN 90/11, 78/12

Obiteljski zakon

Obiteljski zakon NARODNE NOVINE 116/2003.,izmjene i dopune 17/2004.,136/2004., 107/2007

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br. 47/2009

Skip to content