Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog

Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/205, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos – socijalni pedagog. Tekst natječaja i traženi uvjeti /pdf /

Godišnja financijska izvješća za 2020. godinu

Financijsko izvješće /xls/ Obvezne bilješke uz Bilancu za 2020. godinu /doc/ Bilješke uz Financijska izvješća /doc/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu /pdf/

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj  skrbi  (Narodne  novine  br.  157/13, 152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17,  98/19  i 64/20),  članka  30.  Statuta  Centra  za  socijalnu  skrb  Beli Manastir, od  dana 21. ožujka 2019.  godine  i  Odluke  Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu skrb  Beli Manastir, KLASA: 023-01/21-01/1 URBROJ: […]

Obavijest o radu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir tijekom epidemije COVID-19

Obavijest o radu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir tijekom epidemije COVID-19

Uvažavajući trenutnu situaciju s Covid-19 bolesti te sukladno uputama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao i ostalih nadležnih službi, rad s korisnicima u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir organiziran je na sljedeći način: Korisnici komunikaciju s Centrom koliko je moguće obavljaju putem telefona stručnih radnika navedenih na ulazu u Centar ili putem centrale na broj 031/705-155 ili elektronske pošte Centra na […]

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g.

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g.

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir za 2020.g. /pdf/

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2020.g. II rebalans /pdf

Izmjena financijskog plana za 2020.g.

Izmjena financijskog plana za 2020.g.

Izmjena financijskog plana za 2020.g. /pdf/

Odluka o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb BEli Manastir, v.d. ravnateljice donosi sljedeću Odluku o izboru kandidata na radno mjesto socijalnog radnika temeljem javnog natječaja objavljeng u Narodnim Novinama od dana 27.11.2020. godine Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/119, URBROJ: 524-04/2-1-2/6-20-2 i KLASA: 100—01/20-02/205, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa 1. socijalni radnik I. vrste – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 2. socijalni […]