Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. Financijska izvješća Bilješke uz financijska izvješća Obvezne bilješke uz bilancu

Objava rezultata provedenih postupaka jednostavne nabave za 2023. godinu

U postupku jednostavne nabave za dolje provedene predmete nabave izabrani su najpovoljniji ponuditelji : održavanje računalne opreme: DSSV obrt za računalne usluge, Beli Manastir smještaj i održavanje domene czss-bm.hr i web hosting: DSSV obrt za računalne usluge, Beli Manastir pružanje usluga čišćenja ČISTO d.o.o. Kneževi Vinogradi najam ispisne opreme : PIRIN TRADE d.o.o. Osijek nabava uredskog materijala PIRIN TRADE d.0.0. Osijek pružanje usluga iz zaštitarskih […]

Konačni financijski plan

Konačni financijski plan za 2022.g Financijski plan za materijalne i financisjke rashode – II rebalans 2022.g. Treća izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.

Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto socijalnog radnika/ce I vrste zvanja

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir ,OIB:07622109596 , vršitelj dužnosti ravnatelja CZSS Beli Manastir , donosi Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto socijalnog radnika/ce I vrste zvanja Nakon provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika/ce  I. vrste zvanja na neodređeno puno radno vrijeme, izabrana je Ana Dražić OIB 76796995446, po zanimanju mag.soc.rada. […]

Natječaj za prijem socijalnog radnika

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i prethodne suglasnosti Ministarstva rada ,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike broj: KLASA: 100-01/22-02/563, URBROJ:524-08-01-01/3-22-2 .od 20.listopada 2022.god., Centar za socijalnu skrb Beli Manastir OIB 07622109596 , objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada-neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica     Preuzmi […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 319. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 18/22 i 46/22), članka 27. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, temeljem svoje odluke KLASA: 023-01/22-01/4 URBROJ: 2100-17-01/04-22-8 donesene na 20. sjednici održanoj dana 7. rujna 2022. godine, […]

Rješenje o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava za Miodraga Balint

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, u predmetu naknade štete radi bespravno primljenih sredstava na osnovi isplaćene zajamčene minimalne naknade a koji se vodi za Miodraga Balint,OIB 01470460298 iz darde, Matije Gupca 67., na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (,,Narodne novine“, broj: 47/09,110/21), donosi Zaključak o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava na osnovi isplaćene zajamčene minimalne naknade broj: KLASA:UP/I-551-08/22-03/9, URBROJ:2100.17- 10/25-22-2 od […]

Vodič o pravima djece s teškoćama u razvoju

Vodič o pravima djece s teškoćama u razvoju /pdf/

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika objkavljenog u NN 48/2022 od 22.04.2022, izabrana je Marina Vučemilović – Vranjić Preuzmi Obavijest o rezultatima natječaja /pdf/

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane CZSS Beli Manastir dana 13.04.2022. godine u Narodnim novinama br:45/2022, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici CZSS Beli Manastir i oglasnoj ploči CZSS Beli Manastir, za prijam u radni odnos pripravnika –pravnika i pripravnika-socijalnog radnika na određeno puno radno vrijeme, donesena je odluka o konačnom izboru slijedećih kandidata:   za pripravnika-pravnika izabrana je kandidatkinja Matea Matanov,po zanimanju magistra prava. za pripravnika-socijalnog […]

Skip to content