Vodič o pravima djece s teškoćama u razvoju

Vodič o pravima djece s teškoćama u razvoju /pdf/

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika objkavljenog u NN 48/2022 od 22.04.2022, izabrana je Marina Vučemilović – Vranjić Preuzmi Obavijest o rezultatima natječaja /pdf/

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane CZSS Beli Manastir dana 13.04.2022. godine u Narodnim novinama br:45/2022, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici CZSS Beli Manastir i oglasnoj ploči CZSS Beli Manastir, za prijam u radni odnos pripravnika –pravnika i pripravnika-socijalnog radnika na određeno puno radno vrijeme, donesena je odluka o konačnom izboru slijedećih kandidata:   za pripravnika-pravnika izabrana je kandidatkinja Matea Matanov,po zanimanju magistra prava. za pripravnika-socijalnog […]

Natječaj za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i prethodne suglasnosti Ministarstva rada ,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike broj: KLASA: 100-01/22-02/197, URBROJ:524-08-01-01/3-22-2 .od 01.travnja 2022.god., Centar za socijalnu skrb Beli Manastir OIB 07622109596 , objavljuje   Natječaj za zapošljavanje diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada     Preuzimanja Tekst natječaja sa uvjetima […]

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14,127/17 i 98/19 ), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi zamjere aktivne politike zapošljavanja i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu ,KLASA: 100-01/22-01/4,URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.ožujka 2022. godine, članka 31.Statuta […]

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2022.g. – I rebalans i II. izmjena plana nabave za 2022.g.

FinancijskI plana za materijalne i financijske rashode za 2022.g. – I rebalans II. izmjena plana nabave za 2022.g.

Obavijest o izboru kandidata

Obavijest o izboru kandidata /pdf/

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pravnika/pravnice

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir Marija Pavluković, dipl. soc. radnica temeljem članka. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 61/2018), suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/41, URBROJ: 524-08-01/3-22-2 od 20. siječnja 2022. […]

Objava financijskih izvještaja za 2021.g..

Financijska izvješća Bilješke uz financijska izvješća Obvezne bilješke uz bilancu

Izmjena financijskog plana za materijalne i financijske rashode za 2022.g i izmjena plana nabave za 2022.g.

Izmjena financijskog plana materijalnih i financijskih rashoda za 2022.g. / xls / Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g. / xlsx/  

Skip to content