Arhiva

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), članka 37.Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Beli Manastir o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Beli Manastir broj:, KLASA: 023-01/20-01/5, URBROJ: 2100-17-01/02-20-5 od 22.07. 2020.godine, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Preuzmi /pdf/

objavio admin  ruj 15th 2020 u Natječaji  

Odluka o konačnom izboru kandidata

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su na razgovor od strane CZSS Beli Manastir.

Temeljem rezultata razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos na radno mjesto pripravnika socijalnog radnika, izabralo je kandidata:

Ernu Schonfeld

Preuzmi /pdf/

objavio admin  kol 14th 2020 u Natječaji  

Poziv na razgovor sa kandidatima

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

– javni natječaj za zapošljavanje pripravnika socijalnog radnika na određeno vrijeme –

 

Nastavno na javni natječaj objavljen dana 22. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama RH, broj: 85/2020, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te oglasnoj ploči i službenoj web stranici CZSS Beli Manastir, za radno mjesto:

  • pripravnik na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo – VII/1 – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu, urednu i pravodobnu dokumentaciju te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja:

  • Kuzmić Ivona
  • Relota Blanka
  • Schonfeld Erna

da će se razgovor s istima obaviti dana 14. kolovoza 2020. godine u 8,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Kralja Tomislava 37, Beli Manastir, u sobi broj 2.

Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, urednu i pravodobnu prijavu, svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u ovom Centru svaki radni dan od 8,30 do 12,00 sati.

Na razgovor je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i masku.

Preuzmi /pdf/

objavio admin  kol 10th 2020 u Natječaji  

Natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. god. za provedbu aktivne politike zapošljavanja, KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci

putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

 

  • socijalni radnik – jedan izvršitelj/ica – VII/1-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

 

Preuzmi /pdf/

objavio admin  srp 22th 2020 u Natječaji  

Rezultati javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir dana 10.6.2020.g. u Narodnim novinama br. 67/2020, Hrvatskom zavodu za zapoljavanje, sluzbenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, za prijem u radni odnos diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada na neodredeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj, donesena je odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile pravovremene pristupili su pismenom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Temeljem rezultata pisanog testiranja i intervjua s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog radnika izabralo je kandidatkinju

Anu Vlahović

Vaše zamolbe ostaju u našoj službenoj evidenciji, dok će vam se priložena dokumentacija vratiti putem pošte.
Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir.

Preuzmi /pdf/

objavio admin  srp 02th 2020 u Natječaji  

Obavijest kandidatima o provedbi pismenog testiranja

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 03. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama RH broj 67/2020., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i službenoj stranici CZSS Beli Manastir, za radno mjesto

    • diplomirani socijalni radnik I vrste –neodređeno puno radno vrijeme

da će se pismeno testiranje održati dana 02.srpnja 2020. godine od 08:00 sati

Testiranje kandidata će se provesti u prostorijama Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Beli Manastir ,Kralja Tomislava 37. u sobi broj 2.

Istog dana održati će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja te provedenog testiranja.

objavio admin  lip 29th 2020 u Natječaji  

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/201 URBROJ:519-04-2-1-2/6-20-2 od 25. svibnja 2020.god. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje

Natječaj za zapošljavanje jednog diplomiranog socijalnog radnika/ice, magistra/ice socijalnog rada-neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

Preuzmi /pdf/

objavio admin  lip 12th 2020 u Natječaji  

TELEFONSKI BROJEVI CZSS BELI MANASTIR

Soba Ime, prezime i stručno zvanje zaposlenika Broj telefona
2. Đimi Fuštin dipl. iur. 701-351
3. Marija Pavluković dipl. soc. radnik 333-691
Kristina Leventić dipl. soc. radnik 333-714
4. Mevzudin Ahmetbašić mag. soc. rada 333-688
5.    
6. Jelena Podrumac dipl. psiholog 333-689
7. Valentina Cvetković 333-713
Đorđe Horvat (centrala) 705-155
8. Snežana Sabo dipl. iur. 333-698
9. Danija-Glavaš Vidović mag. soc. rada 488 298
10. Ivana Berend mag. soc. politike 705-156
Svjetlana Martinov soc. radnik 333-685
11. Ivana Brnad Kučuk dipl. soc. radnik 705-157
Hrvoje Knežević dipl. soc. radnik 333-687
12. Ivana Pencinger prof.soc.pedagog 333-693
13. Jasmina Gašparović dipl. iur. 333-695
Sanda Lazar dipl. soc. radnik 488-299
 
14. Sanela Kutnjak mag. soc . politike 333-712
Đurđa Kocijan dipl. psiholog     333 692
15. Gordana Kobac Dipl.soc.radnik 333-686
Martina Aničić dipl.soc.radnik 499-134
16. Sonja Drventić mag. psych. 333-694
 
Računov Vesna Malić dipl. oec. 333-696
Nada Sokač 333-715
Dragana Mihalić 333-697
Zaštitar Zaštitar 333-699

Mail: korisnik001@mdomsp.hr

Centrala: 031 705-155

Fax: 031 702 934

objavio admin  ožu 24th 2020 u Obavijesti  

Obavijest – COVID19

Obavijest - COVID19

Od 16.03.2020. godine radnici CZSS Beli Manastir zaprimati će samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga
Prijem navedene kategorije korisnika obavljati će se ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 09 do 11 sati
u koordinaciji sa zaštitarom i nadležnim stručnim radnikom.

Putem medijskog prostora Radio Baranje stranke su obavještene da svoje upite i eventualne zahtjeve mogu proslijediti ovome Centu na mail : korisnik001@mdomsp.hr i fax:031- 702 934.

Odluka / pdf/

objavio admin  ožu 16th 2020 u Obavijesti